بیمارستان شهید فهمیده کرمانشاه با زیر بناء 2600 متر مربع و با مساحت 50/12386 متر مربع  و با تعداد 60 تخت مصوب

واقع در خیابان منزه می باشد که در سال 1355 تاسیس شده و نام اولیه این مرکز بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی بوده که

با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی بعداً به مرکز آموزشی درمانی شهید محمد حسین فهمیده تغییر نام

داد ، این مرکز که تا سال 1382 بصورت آموزشی درمانی فعالیت داشت که به پذیرش اطفال و اقدامات درمانی برای آنان

می پرداخت . از سال 1382 تا کنون نیز از حالت آموزشی درمانی خارج شده و فعالیت آن فقط معطوف به درمان کودکان

گردیده است .