آدرس : کرمانشاه - خیابان منزه - جنب دبیرستان مصطفی پروینی - مرکز آموزشی درمانی شهید فهمیده

تلفن : 7226768-7228466-0831

دورنگار : 7277099

 

 

         لیست شماره تلفن های داخلی

        مرکز آموزشی درمانی شهید فهمیده

                                         

ردیف

نام واحد

تلفن

ردیف

نام واحد

تلفن

1

ریاست

203

12

تلفن خانه

202- 0

2

مدیریت

209

13

بایگان پزشکی

229

3

مسئول مالی

204

14

درمانگاه عمومی

230

4

کارگزینی

206

15

رادیولوژی

231

5

دبیر خانه

205

16

مددکاری

232

6

حسابداری

207

17

درآمد

233

7

سرپرستاری

220

18

آشپزخانه

214

8

آزمایشگاه

218

19

پذیرش

234

9

بخش اطفال

222- 223

20

داروخانه

235

10

خدمات

224

21

درمانگاه تخصصی

239

11

انبار

225

22

بخش تالاسمی

238